جوان خستگی ناپذیرکه رویاهای بزرگی درسردارد

سیدروح الله پوش متولذسال ۱۳۵۹سرفاریاب مرکزی که ازدوران کودکی رویاهای بزرگی رادرسرمی پروراندوهمیشه دوست داشت کارآفرین باشداین مردخستگی ناپذیردردوران مدرسه به شعرروداستان نویسی روی آورده بودکه درهمان دوران شعرهای زیبایی می سرودوموردتشویق کانون پرورش فکری کودکان بود.شعرهایش توسط این کانون موردبرسی قرارمی گرفت ولی به دلیل نبودامکانات شعروداستان نویسی را رها کرده روبه فعالیت دررشته خبرنگاری وفضای مجازی آوردکه چندین سایت خبری را راه اندازی کرد ازجمله سرفاریاب نیوز که به مدت ۵سال فعال بود وی همچنین مدتی رئیس هیئت فوتبال بخش سرفاریاب بودکه چندین سال تیم های زیادی دایربوده مسابقات لیگ فوتبال سرفاریاب باشوروشوق فراوانی برگزارمی شد،این مردخستگی ناپذیرهمچنین درکارهای فنی برق کشی،لوله کشی،تعمیرتلویزون ولوازم خانگی نیزمی پردازد،درامرباغداری به کاشت باغ بزرگی درمنطقه زیبای آبزه سادت پرداخته دربخش سرفاریاب دهکده گردشگری روح الله پوش را دردست ساخت داردکه برای ساخت این دهکده تفریحی زیبا شبانه روزدست ازکاروتلاش برنمی داردوامیدواراست که پای گردشگران خارجی را به منطقه زیبای سرفاریاب بازنمایدوبه گردشگری این بخش رونق دهد.

این دهکده که قسمتی ازآن به بهره برداری رسیده است وآماده پذیرش مسافران وگردشگران می باشد.

ازگردشگران نیزانتظارداریم که به بخش سرفاریاب آمده وازجاذبه های دیدنی این بخش دیدن نمایندوهمچنین برای تفریح واستراحت دهکده گردشگری روح الله پوش فراموش نشود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *