تماس باما

همراه:۰۹۱۷۱۴۹۲۷۰۱

اقامتگاه بوم گردی شهر سرفاریاب که دردهکده گردشگری روح الله پوش قرار گرفته حال و هوای گذشته را دارد . این مجموعه که در دی سال ۹۷ شروع به کار نموده است دارای ۱۰اتاق سنتی بوده که ۱ اتاق دارای ظرفیت ۵ نفر بوده و اتاق های دیگر ظرفیت ۳ نفرتا۴ می باشد . . در بوم گردی پوش همه با منظره روستا و کوه های دوردست وجود دارد که با اجاق تاریخی و روشنش محفل های شب نشینی مسافران را گرم تر می کند .

 

هزینه اقامت برای هر نفر در اتاق های سنتی برابر ۵۰ هزار تومان می باشد.دهکده گردشگری روح الله پوش درشهرسرفاریاب ازتوابع شهرستان چرام استان کهگیلویه وبویراحمد قراردارد.این اقامتگاه درزمینی به مساحت دوهزارمترمربع وزیربنایی ۵۰۰متر به صورت چندین بخش وده اتاق باتمام امکانات برای گردشگران فراهم شده است.

این خانه بومی باچشم انداز بی نظیرش به کوهای سربه فلک کشیده وکشتزارهای کشاورزی فضایی آرام بخشی را برای شما ایجادمی کند

تصوربرداشتن تخم مرغ ازلانه مرغ ونیمروکردن آن روی آتش دانی که دراتاق ها ووسط حیاط واقع شده است باچای زغالی ونان گرم تجربه یک زندگی روستای را برای شما تداعی می کند واین نوع خدمات را درهراقامتگاهی نمی توان یافت

همچنین بازی کردن با پلی ۲واستفده ازاینترنت رایگان وجود دارد.